mogelijke deelnemers



Koetsiers met een authentieke aanspanning presenteren hun aanspanning gedurende het jaar tijdens een aantal Concous Traditionele Aanspanningen (CTA's) aan de jury van de NVTG. Indien zijn voldoende punten scoren worden ze uitgenodigd voro deelname aaaan het offciele Nederlands Kamipoenschap Traditioneel Gerij. Op dit moment is dan ook niet bekend wie op 10 september zullen deelnemen. Maar om u toch alvast een indruk te geven wat u zou kunnen verwachten vindt u op de volgende pagina's een aantal aanspanningen die al hoge oogen gegooid hebben gedurende het lopende mens-seizoen:

klik hier


Enkele weken voor de Nederlands Kampioenschap zal bekend zijn welke 25 koetsiers zich genomineerd hebben. Naast deze 25 zullen nog maximaal 25 aanspanningen deelnemen, die zich weer kunnen klasseren voor het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2015

MENU

  • Ochtendrit
  • Middagrit
  • Terug naar inspan
  • Voorwaardem
  • Programma
  • Naar Inspanterrein
  • Terug naar inspanterrein