LID WORDEN VAN DE NVTG

De NVTG kent zoals het in de akte van oprichting staat als lid:

Koetsiers die in het bezit van een authentieke aanspanning zijn of van een nieuw gerij, naar authentiek voorbeeld gemaakt (een zgn replica) kunnen lid worden van de NVTG
Maar ook personenen die het traditioneel gerij een warm hard toedichten en (nog) geen aanspanning bezitten worden van harte welkom in contact te treden met het bestuur over een lidmaatschap. De NVTG stimuleert haar leden lid te worden van de Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportbond (KNHS) indien zij dat door lidmaatschap van een andere hippische verenigingen of door het bezit van het Menbewijs al niet zijn.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen en overige gegevens van alle leden zijn opgenomen. Dit register heeft conform de privacy wetgeving een beperkte openbaarheid.

Het lidmaatschap van de NVTG houdt in dat de statuten en reglementen, wedstrijdbepalingen daaronder begrepen, van de KNHS en de Federation Equestre International en de besluiten van organen en commissies van de KNHS en de FEI nageleefd dienen te worden.

Bovendien bestaat er een nauwe samenwerking met de AIAT: de Association Internatiole d'Attelage de Tradition (AIAT)

Het lidmaatschap bedraagt op dit moment slechts Euro 20 per jaar .
Wilt U zich opgeven als lid, meldt u hier online aan
of neemt u contact op het het secretariaat secretariaat@traditioneelgerij.nl of

Volg ons op Twitter

Navigatie