SPONSOR OF DONATEUR WORDEN?

Dank aan onze sponsoren:

U zult begrijpen, dat het onmogelijk is grote evenementen als de het Nederlands Kamipoenschao te organiseren zonder de bereidwillige medewerking (in financiële en/of materiële zin) van een aantal sponsoren. Gelukkig lukt het ons ieder jaar weer personen, bedrijven en instellingen te betrekken bij de NVTG.

Wat bieden wij onze sponsoren: vermelding met logo en link op onze website, vermelding met logo op onze 3 a 4 maar per jaar verschijnende Nieuwsbrieven en reclame op onze jaarlijkse stand op de beurs Paard & Koets, dit jaar voor het eerst te houden in Ermelo

Draagt u het klassiek gerij een warm hart toe en wilt u ons helpen "Het rijdend museuem gaande te houden" , neemt u dan contact op met het secretariaat secretariaat@traditioneelgerij.nl

Volg ons op Twitter

Navigatie