deelname aan het nk en cta van 10 september 2016

"Nederlands Kampioenschp én Concours Traditionele Aanspanningen

De 25 koetsiers die in het lopende men-seizoen de meeste punten hebben weten te scoren tijdens de CTA's en de CTA's Plus worden uitgenodigd deel te nemen aan het officiële Nederlandse Kampioenschap Traditioneel Gerij. Daarnaast wordt voor nog 25 aanspanningen op deze dag een Concours Traditionele Aanspanningen (CTA) gehouden dat openstaat voor iedereen die in het bezit is van een authentieke aanspanning, danwel van een replica-aanspanning volgens de normen van de NVTG ( U kunt ze hier raadplegen, bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van de NVTG)

NB : Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar op 10 september naast het Nederlands Kampioenschap in Baarn een Concours Traditionele Aanspanningen plaatsvinden. Echter voor het gehele evenement is er slechts plaats voor maximaal 50 aanspanningen. In eerste instantie worden uiteraard de genomineerden ingedeeld en vervolgens de indeling, op volgorde van tijdstip van aanmelding, met voorrang voor de deelnemers aan het CTA en daarna de overige deelnemers.
Het wordt een aantrekkelijke rit o.a. door de Lage Vuursche met een stop op Paleis Soestdijk en een defilé in het centrum van Baarn en een vrolijke nazit in het Dorpsohuis van De Lage Vuursch, dus wees tijdig met uw inschrijving want, helaas, “vol is vol”.
Elke deelnemende aanspanning ontvangt voor die dag een onkostenvergoeding

(klik hier voor on line inschrijving)

Inschrijven

Genomineerden voor het Nederlands Kampioenschap worden na de CTA van 14 augustus 2016 (Kastelentocht Vorden) benaderd met de uitnodiging. Wit u deelnemen aan het CTA van 10 september 2016 kunt u zich hier inschrijven
NB Weet u nog niet zeker of u deel zult of kunt nemen aan het Nederlands Kampioenschap en toch al verzekerd zijn van deelname aan het festijn in De Lage Vuursche - Soes- Soestdijk - Baarn, schrijft u zich dan alvast hier in
Wilt u een inschrijfformulier per post ontvangen neem dan contact op met de secretaris van de NVTG : Johann Haasnoot tel 06-20616053 Email: info@traditioneelgerij.nl

Wij vragen u begrip voor het feit dat alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling kunnen worden genomen. Bovendien is het zaak tijdig uw inschrijfgeld over te maken. Wacht niet te lang met inschrijven, want wij kunnen buiten de 25 genomineerden slechts 25 aanspanningen laten deelnemen aan dit evenement. Onze voorkeur gaat uit naar on-line inschrijven met dit inschrijfformulier
Het presenteren van uw aanspanning aan de juryleden van de NVTG is facultatief, maar zeker aan te bevelen. Leest u hier nog even waarom en hoe dat gaat

Vrijwaring

Door u in te schrijven voor het CTA óf deel te nemen op uitnodiging aan het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2016 bevestigt u op de hoogte te zijn van de voorwaarden en accoord te gaan met de vrijwaring als beschreven in dit document

Controle

De Juryleden van de NVTG inspecteren voor aanvang van de tocht de aanspanningen. De NVTG behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten, indien naar zijn oordeel de aanspanning niet in overeenstemming is met wat van een deelnemer verwacht en verlangd wordt. Indien naar het oordeel van de jury van de NVTG de aanspanning een gevaar kan opleveren voor inzittenden, publiek of andere deelnemers, kan uitsluiting eveneens volgen. Gronden kunnen bijvoorbeeld zijn: de slechte conditie van het paard, de kwaliteit van het tuig of de onervarenheid van paard(en) en/of koetsier. 

Paardenpaspoort

Op het moment dat uw paard vervoerd wordt moet u ook het paardenpaspoort bij u hebben. Doormiddel van het paspoort moet u ook kunnen aantonen dat het paard volgens de voorschriften gevaccineerd is. U kunt hier de details raadplegen

Controle door de AIVD

Paardeneigenaren in Nederland zijn verplicht om hun paarden te laten chippen, daarmee voldoen ze aan de wettelijke eisen voor registratie en identificatie. In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Politie en soms zelfs de Douane word door de Algemene Inspectiedienst (AID) regelmatig gecontroleerd op de naleving van regels op het gebied van veevervoer en verkeersregels. Evenementen, wedstrijden en paardemarkten zijn populaire momenten voor dit soort inspectie. Naast het opleggen van een boete kan ook uitsluiting van deelname aan het evenement het gevolg hiervan zijn. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de sancties door de AIVD, noch voor gemaakte kosten.

Volg ons op Twitter

Navigatie